GENEL MÜDÜRLÜK VE İKTİSADİ İŞLETMELERDE ÇALIŞANLARIN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI TALİMATNAMESİ